Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 13:24
kontakt
IZOSTAL

Komunikaty

20/05/24 15:06 IZOSTAL S.A.: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2)
16/05/24 07:14 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/24 15:12  brak uprawnień Oferty Izostalu najkorzystniejsze w przetargu na dostawy rur dla Gaz-Systemu
14:53 IZOSTAL S.A.: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 1).
26/04/24 07:53 IZOSTAL S.A.: Zamieszczenie na stronie internetowej Izostal S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2023
24/04/24 12:52 IZOSTAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 roku
12:45 IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 roku
12:35 IZOSTAL S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.
12:32  brak uprawnień Izostal wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
12:28 IZOSTAL S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2023 rok
28/03/24 09:11 IZOSTAL S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 24 kwietnia 2024 roku
09:05 IZOSTAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
07:12 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A.
07:10 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A.
26/03/24 13:47 IZOSTAL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.