Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 09:22
kontakt
IU

Komunikaty

06/09/23 14:54 brak uprawnień INTERNET UNION SA (19/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
09/08/23 12:55 brak uprawnień INTERNET UNION SA (18/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
04/08/23 14:11 brak uprawnień INTERNET UNION SA (17/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 r.
30/06/23 10:54 brak uprawnień INTERNET UNION SA (16/2023) Śmierć Członka Rady Nadzorczej
20/06/23 18:07 INTERNET UNION S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2023 r.
17:54 brak uprawnień INTERNET UNION SA (15/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2023 r.
17:47 brak uprawnień INTERNET UNION SA (14/2023) Powołanie Rady Nadzorczej
17:30 brak uprawnień Internet Union wypłaci 0,18 zł dywidendy na akcję za 2022 rok
17:04 brak uprawnień INTERNET UNION SA (13/2023) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 r.
16:59 INTERNET UNION S.A.: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 r.
29/05/23 12:41 INTERNET UNION S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:31 brak uprawnień INTERNET UNION SA (12/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/05/23 12:49 INTERNET UNION S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2023 r.
12:35 brak uprawnień INTERNET UNION SA (11/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2023 r.
23/05/23 19:14 brak uprawnień Internet Union chce wypłacić 0,18 zł dywidendy na akcję