Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 19:17
kontakt
INTERSPO

Komunikaty

28/03/24 17:42 INTERSPORT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy Pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie.
22/03/24 11:22 INTERSPORT S.A.: Treść uchwał powziętych na NWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 22.03.2024 r.
10:55 INTERSPORT S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5%
19/03/24 14:38 INTERSPORT S.A.: Materiały na WZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 22 marca 2024 r.
14/03/24 15:36  brak uprawnień Intersport Polska zdecydował o emisji akcji serii J skierowanej do wybranych inwestorów
15:21 INTERSPORT S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
28/02/24 17:28 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/02/24 15:24 INTERSPORT S.A.: Szacunkowe wyniki za III kwartał roku obrotowego 2023/2024
21/02/24 13:12 INTERSPORT S.A.: Materiały na NWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 22 marca 2024 r.
13:00 INTERSPORT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 22 marca 2024 roku
01/02/24 12:50 INTERSPORT S.A.: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej Spółki
22/01/24 16:41 INTERSPORT S.A.: Przychody za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.
22/12/23 14:11 INTERSPORT S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu INTERSPORT Polska S.A.
14:02 INTERSPORT S.A.: Odwołanie członka Zarządu Spółki
13:09 INTERSPORT S.A.: Aneks do umowy linii wieloproduktowej z mBank S.A.