Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 20:01
kontakt
INTERSPO

Komunikaty

11/01/23 16:20 INTERSPORT S.A.: Przychody za III kwartał roku obrotowego 2022/2023
21/12/22 18:06 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
16/12/22 11:09 INTERSPORT S.A.: Otwarcie sklepu INTERSPORT w Centrum Handlowym Atrium Promenada w Warszawie
28/11/22 15:12 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
10/11/22 12:53 INTERSPORT S.A.: Szacunkowe wyniki za II kwartał roku obrotowego 2022/2023
02/11/22 14:27 INTERSPORT S.A.: Wsparcie dla Spółki w obliczu pandemii COVID-19.
28/10/22 12:58 INTERSPORT S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki
27/10/22 16:49  brak uprawnień Intersport rozważa znalezienie inwestora lub emisję nowych akcji w celu pozyskania 80 mln zł
16:28 INTERSPORT S.A.: Informacja dotycząca aktualnych działań w zakresie przeglądu opcji strategicznych
25/10/22 16:47 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT w CH Atrium Promenada w Warszawie
21/10/22 15:45 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów
14/10/22 18:02 INTERSPORT S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji 100.000 akcji serii C1 Spółki
12:54  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C1 spółki INTERSPORT POLSKA S.A.
10:40 INTERSPORT S.A.: Przychody za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.
29/09/22 14:18 INTERSPORT S.A.: Treść uchwał powziętych na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 29.09.2022 r.