Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 04:37
kontakt
INPRO

Komunikaty

27/09/23 14:14 INPRO S.A.: Podpisanie przez spółkę umowy znaczącej z mBank SA.
14/09/23 10:48  brak uprawnień Grupa Inpro łącznie w '23 zakłada oddanie do użytkowania 591 lokali (aktl.)
10:31  brak uprawnień Grupa Inpro sprzedała w I półroczu łącznie 356 lokali
07:22 INPRO S.A.: INPRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/07/23 14:26 INPRO S.A.: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.
18/07/23 14:19 INPRO S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy znaczącej z mBank SA.
11:55 INPRO S.A.: Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO SA.
12/07/23 13:08  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2023 roku (tabela, aktl.)
11/07/23 13:22  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2023 roku (tabela)
10/07/23 09:29 INPRO S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
06/07/23 12:29  brak uprawnień Grupa Inpro sprzedała w II kw. 189 lokali
12:26 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2023 roku.
29/06/23 13:22 INPRO S.A.: Powierzenie członkom Rady Nadzorczej funkcji na nową kadencję
27/06/23 14:55  brak uprawnień Inpro wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję za '22
14:50 INPRO S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA w dniu 27 czerwca 2023 roku