Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 01:48
kontakt
INPRO

Komunikaty

24/05/24 13:40 INPRO S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitent
11:43 INPRO S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA.
11:42 INPRO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA.
23/05/24 12:20 INPRO S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
22/05/24 14:01  brak uprawnień Inpro chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję za '23
13:51 INPRO S.A.: Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
26/04/24 07:36 INPRO S.A.: INPRO S.A.
07:35 INPRO S.A.: INPRO S.A.
11/04/24 15:02  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2024 roku (tabela)
05/04/24 09:25  brak uprawnień Grupa Inpro sprzedała w I kw. 212 lokali
09:19 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w I kwartale 2024 roku.
09:18 INPRO S.A.: Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2023 rok
15/03/24 10:28 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.
09/02/24 12:21 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.
18/01/24 09:44  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2023 roku (tabela, aktl.)