Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 13:03
kontakt
INCANA

Komunikaty

14/02/23 13:36 brak uprawnień INCANA SA (2/2023) Raport okresowy za 4 kwartał 2022r Incana Spółka Akcyjna
31/01/23 09:12 brak uprawnień INCANA SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku Incana Spółka Akcyjna
18/01/23 18:00 INCANA S.A.: Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego o zawarcie układu
14/11/22 15:42 brak uprawnień INCANA SA (10/2022) Raport okresowy za 3 kwartał 2022r
12/08/22 07:53 brak uprawnień INCANA SA (9/2022) Raport okresowy za 2 kwartał 2022r
07/07/22 09:49 INCANA S.A.: Wykz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 30.06.2022
01/07/22 14:00 brak uprawnień INCANA SA (8/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki w ramach obecnej kadencji
30/06/22 23:15 brak uprawnień INCANA SA (7/2022) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki INCANA S.A.
22:14 brak uprawnień INCANA SA (6/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022r
03/06/22 11:56 INCANA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2022r
09:01 brak uprawnień INCANA SA (5/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku
31/05/22 17:29 brak uprawnień INCANA SA (4/2022) Raport Roczny za rok 2021r.
13/05/22 09:53 brak uprawnień INCANA SA (3/2022) Raport okresowy za 1 kwartał 2022r Incana Spółka Akcyjna
14/02/22 13:12 brak uprawnień INCANA SA (2/2022) Raport okresowy za 4 kwartał 2021r
31/01/22 11:01 brak uprawnień INCANA SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku Incana Spółka Akcyjna