Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.21, godz. 06:37
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

20/01/22 13:12 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
12/01/22 14:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
30/12/21 16:16 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zgłoszenie wobec Spółki zależnej roszczenia o zapłatę
21/12/21 14:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie ugody sądowej przez ATREM S.A. w sprawach przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
09/12/21 16:18  brak uprawnień Immobile największe szanse na debiut giełdowy widzi wśród spółek z segmentu hotelarskiego i modowego
08/12/21 17:43 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Ogłoszenie przez Spółkę wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.
17:40  brak uprawnień Immobile wzywa do sprzedaży 3.138.227 akcji Atremu po 2,30 zł za akcję (opis)
17:25  brak uprawnień Immobile wzywa do sprzedaży 3.138.227 akcji Atremu po 2,30 zł za akcję
26/11/21 17:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:02 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu kwartalnego
28/10/21 15:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Rejestracja zmian w Statucie
30/09/21 20:04 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu półrocznego
23/09/21 14:24 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2021
27/08/21 20:32 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji