Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 14:54
kontakt
IMAGEPWR

Komunikaty

10/11/21 09:44 IMAGE POWER S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
04/11/21 08:01 IMAGE POWER S.A.: Istotne informacje dotyczące gry Emitenta
03/11/21 15:28  brak uprawnień IMAGE POWER SA (14/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power S.A. wraz z projektami uchwał
15:21 IMAGE POWER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power S.A. wraz z projektami uchwał
27/10/21 17:17  brak uprawnień IMAGE POWER SA (13/2021) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.
25/10/21 10:04  brak uprawnień IMAGE POWER SA (12/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
01/10/21 12:01 IMAGE POWER S.A.: Rozpoczęcie prac nad nową grą pt. Cruise Ship Manager
23/09/21 12:56 IMAGE POWER S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
26/08/21 08:31 IMAGE POWER S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
08:25 IMAGE POWER S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/08/21 08:50 IMAGE POWER S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
27/07/21 13:24  brak uprawnień IMAGE POWER SA (11/2021) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 r.
23/07/21 14:28  brak uprawnień IMAGE POWER SA (10/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
13/07/21 15:47 IMAGE POWER S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 lipca 2021 r.
12/07/21 17:47  brak uprawnień IMAGE POWER SA (9/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Image Power S.A.