Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 15:32
kontakt
IFCAPITAL

Komunikaty

25/11/22 17:17 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu kwartalnego
12/10/22 15:07 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego. (Updating the Information Document)
03/10/22 18:17 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023)
30/09/22 17:33 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
29/08/22 18:31 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Korekta raportu nr 9/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 9/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).
04/05/22 18:19 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends Capital SE z dnia 04.05.2022 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends Capital SE of 4/05/2022.)
12/04/22 15:14 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.
05/04/22 21:00 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu kwartalnego
04/04/22 19:42 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).
31/03/22 12:29  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
28/03/22 18:19 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. Change of the date of publication of the quarterly report for the third quarter of the financial year 2021/2022.
16/03/22 12:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
11/03/22 17:42 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
14/02/22 18:28 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu półrocznego
18/01/22 17:20  brak uprawnień GPW: komunikat - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE