Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 04:05
kontakt
IDMSA

Komunikaty

19/01/23 21:22 IDM SA: Powołanie osoby zarządzającej - prokurenta
21:17 IDM SA: Powołanie osoby zarządzającej
18/01/23 22:48 IDM SA: Rezygnacja osoby nadzorującej
13/01/23 13:33 IDM SA: Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów - zmiana pośredniego stanu posiadania
04/01/23 10:03 IDM SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023
30/12/22 11:34 IDM SA: Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. - zmiana terminu zwrotu pożyczki
29/11/22 18:02 IDM SA: IDM SA formularz raportu kwartalnego
26/10/22 15:05 IDM SA: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu na skutek ustalenia w sposób niesporny i konkretny wierzytelności spornej po dniu zawarcia układu - aktualizacja informacji w zw. z raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 03.06.2022 r.
30/09/22 20:14 IDM SA: IDM SA formularz raportu półrocznego
19/08/22 13:46 IDM SA: Powołanie osoby zarządzającej na nową kadencję
18/08/22 14:56 IDM SA: Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 18 sierpnia 2022 r.
12:40 IDM SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 18 sierpnia 2022 r.
25/07/22 12:39  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IDM S.A.
22/07/22 13:41 IDM SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 sierpnia 2022 r.
13:36 IDM SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia