Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 17:48
kontakt
ICECODE

Komunikaty

20/06/24 15:22 ICE CODE GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 r.
15:18  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (11/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
24/05/24 13:52  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (10/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.
13:47 ICE CODE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.
15/05/24 21:45  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (9/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 r.
15/04/24 21:06  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (7/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
12/04/24 15:45  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
03/04/24 20:14 ICE CODE GAMES S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
20/03/24 20:46 ICE CODE GAMES S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
18/03/24 23:42  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (5/2024) Raport roczny za 2023 rok obrotowy
23:28  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (4/2024) Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok obrotowy
06/03/24 21:23  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (3/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
05/02/24 21:51 ICE CODE GAMES S.A.: Spłata pożyczki oraz zawarcie umowy nowej pożyczki
27/01/24 20:35  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (2/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych
26/01/24 09:27  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku