Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 14:34
kontakt
HUBTECH

Komunikaty

02/02/23 18:06  brak uprawnień Hub.Tech i Inventionbio złożyli wnioski o zawieszenie prac nad prospektem w KNF
17:36 Hub.Tech S.A.: złożenie wniosków o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Spółki Hub.Tech S.A. i spółki zależnej - Inventionbio S.A.
01/02/23 08:57  brak uprawnień HUB.TECH SA (2/2023) Wpłynięcie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08:48 Hub.Tech S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
08:43 Hub.Tech S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
31/01/23 17:06  brak uprawnień HUB.TECH SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
18/11/22 18:16  brak uprawnień KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami HUB .Tech
15/11/22 18:20  brak uprawnień Hub.Tech zakłada, że na przełomie 2022/23 przeniesie notowania na główny rynek GPW
17:17 Hub.Tech S.A.: Aktualizacja planów rozwoju Spółki na lata 2020-2023
14/11/22 20:26  brak uprawnień HUB.TECH SA (11/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
16/08/22 18:14  brak uprawnień HUB.TECH SA (10/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
14/07/22 18:28  brak uprawnień KNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami 5 spółek z NC
04/07/22 23:19 Hub.Tech S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:06  brak uprawnień HUB.TECH SA (9/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 lipca 2022 r.
14/06/22 18:09  brak uprawnień HUB.TECH SA (8/2022) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 lipa 2022 roku