Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 11:05
kontakt
HUBTECH

Komunikaty

23/05/24 10:57 brak uprawnień HUB.TECH SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
22/05/24 13:36 brak uprawnień HUB.TECH SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
15/05/24 18:09 brak uprawnień HUB.TECH SA (4/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
15/04/24 20:12 brak uprawnień HUB.TECH SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 20:26 brak uprawnień HUB.TECH SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
31/01/24 15:45 brak uprawnień HUB.TECH SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 17:36 brak uprawnień HUB.TECH SA (13/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
14/08/23 17:17 brak uprawnień HUB.TECH SA (12/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
30/06/23 19:12 Hub.Tech S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
18:36 brak uprawnień HUB.TECH SA (11/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.
02/06/23 15:36 brak uprawnień HUB.TECH SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
31/05/23 17:38 brak uprawnień HUB.TECH SA (9/2023) Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
24/05/23 21:28 Hub.Tech S.A.: decyzje KNF w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania i umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Spółki InventionBio S.A.
08/05/23 18:19 Hub.Tech S.A.: wypowiedwypowiedzenie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną (Onlybio.Life S.A.)
28/04/23 17:16 Hub.Tech S.A.: podjęcie uchwał przez Inventionbio S.A. - spółkę zależną w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wprowadzenia akcji spółki zależnej do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz na rynku NewConnect i złożenie do KNF wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego spółki zależnej w celu jego umorzenia