Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 17:16
kontakt
HORTICO

Komunikaty

07/06/23 15:53 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Zawarcie aneksów do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i umowy zlecenia wystawienia gwarancji bankowej oraz zawarcie umowy o kredyt w rachunku walutowym
15:47  brak uprawnień HORTICO SA (12/2023) Zawarcie aneksów do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i umowy zlecenia wystawienia gwarancji bankowej oraz zawarcie umowy o kredyt w rachunku walutowym
15:38 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Podjęcie przez Zarząd HORTICO S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu przeprowadzenia programu motywacyjnego
15:30  brak uprawnień HORTICO SA (11/2023) Podjęcie przez Zarząd HORTICO SA uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu przeprowadzenia programu motywacyjnego
02/06/23 14:44 HORTICO S.A.: Informacja poufna - ustalenie Listy ostatecznej osób uczestniczących w programie motywacyjnym za wyniki finansowe roku 2022
14:31  brak uprawnień HORTICO SA (10/2023) Informacja poufna ? ustalenie Listy ostatecznej osób uczestniczących w programie motywacyjnym za wyniki finansowe roku 2022
30/05/23 22:55 HORTICO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
22:51  brak uprawnień HORTICO SA (9/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
22:43 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 w wysokości 0,35 zł na jedną akcję
22:40  brak uprawnień HORTICO SA (8/2023) Informacja poufna - Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 w wysokości 0,35 zł na jedną akcję
22:36  brak uprawnień HORTICO SA (7/2023) Raport roczny za 2022 rok
07/03/23 15:07 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Zmiana Regulaminu programu motywacyjnego HORTICO S.A.
15:05  brak uprawnień HORTICO SA (5/2023) Informacja poufna ? Zmiana Regulaminu programu motywacyjnego HORTICO S.A.
14/02/23 10:52  brak uprawnień HORTICO SA (4/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
31/01/23 12:50  brak uprawnień HORTICO SA (3/2023) Informacja poufna ? niespełnienie się warunku zawieszającego realizację Umowy Inwestycyjnej