Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 00:27
kontakt
HIPROMINE

Komunikaty

23/02/24 17:13 HiProMine S.A.: Podpisanie umowy o kredyt obrotowy
21/02/24 17:27 HiProMine S.A.: korekta do RB nr 7/2024 Określenie liczby nabytych i opłaconych obligacji zamiennych serii A
20/02/24 16:06 HiProMine S.A.: Zakończeniu okresu trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
14/02/24 16:42  brak uprawnień HIPROMINE SA (5/2024) Raport kwartalny spółki HiProMine S.A. za IV kwartał 2023 roku
13/02/24 17:53 HiProMine S.A.: Określenie liczby nabytych i opłaconych obligacji zamiennych serii A
02/02/24 20:45 HiProMine S.A.: Rozpoczęcie budowania księgi popytu w ramach oferowania obligacji zamiennych serii A
20:25 HiProMine S.A.: Emisja obligacji zamiennych serii A
31/01/24 23:01  brak uprawnień HiProMine uruchomił drugą część Centrum Genetycznego
16:53  brak uprawnień Spółka HiProMine uruchomiła nowe Centrum Genetyczne
16:38 HiProMine S.A.: Zakończenie budowy drugiego etapu nowego Centrum Genetycznego HiProMine w Robakowie
16:33 HiProMine S.A.: Zakończenia robót budowlanych dotyczących budowy zakładu w Karkoszowie
15:16  brak uprawnień HIPROMINE SA (4/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
26/01/24 15:36  brak uprawnień HIPROMINE SA (3/2024) Rejestracja zmian w statucie Spółki dokonana w związku z podwyższeniem warunkowego kapitału zakładowego Spółki z związku z emisją obligacji zamiennych
08/01/24 16:26  brak uprawnień HIPROMINE SA (2/2024) Odwołanie, powołanie oraz rezygnacja członka Rady Nadzorczej
16:22  brak uprawnień HIPROMINE SA (1/2024) Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 08 stycznia 2024 r.