Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 14:55
kontakt
HELIO

Komunikaty

27/03/23 06:32 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
21/03/23 12:35 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2022/2023
10/02/23 12:31  brak uprawnień Helio szacuje zysk netto w II kw. 2022/23 na 6,56 mln zł
12:25 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał roku obrotowego 2022/2023
16/12/22 19:20 HELIO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 19/2022 w sprawie Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
18:50  brak uprawnień HELIO SA (2/2022) Helio Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
18:38 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18:31 HELIO S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu
18:16 HELIO S.A.: Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w dniu 16 grudnia 2022 roku
17:41 HELIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
17:03 HELIO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 17/2022 w sprawie Treści projektów uchwał, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.12.2022 r.
14:56 HELIO S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
14:49 HELIO S.A.: Treść projektów uchwał, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.12.2022 r.
14:26 HELIO S.A.: Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16.12.2022 r.
18/11/22 14:24 HELIO S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej