Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 23:33
kontakt
HELIO

Komunikaty

10/04/24 14:10 HELIO S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
25/03/24 08:37  brak uprawnień Helio chce umocnić pozycję rynkową i osiągnąć rekordowe przychody ze sprzedaży
08:11 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
21/03/24 15:36 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2023/2024
23/02/24 11:57 HELIO S.A.: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/01/24 17:14 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał roku obrotowego 2023/2024
30/01/24 16:17 HELIO S.A.: Otrzymanie pisma procesowego modyfikującego pozew o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/01/24 HELIO S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
17/01/24 13:38  brak uprawnień Helio spodziewa się w II kw. 2023/24 przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 153 mln zł
13:24 HELIO S.A.: Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale roku obrotowego 2023/2024
19/12/23 15:49 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15:31 HELIO S.A.: Zgłoszenie sprzeciwu do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w dniu 19 grudnia 2023 roku
15:06 HELIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
14:42 HELIO S.A.: Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19.12.2023 r.
27/11/23 12:50 HELIO S.A.: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki