Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 23:41
kontakt
HANDLOWY

Komunikaty

30/08/23 11:48  brak uprawnień B.Handlowy szacuje wrażliwość na obniżkę stóp proc. o 25 pb. na ok. 50 mln zł
08:08  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w II kw. '23 wyniósł 611,5 mln zł, 3 proc. powyżej konsensusu (opis)
07:16  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w II kw. '23 wyniósł 611,5 mln zł, 3 proc. powyżej konsensusu
07:03  brak uprawnień Wyniki Banku Handlowego w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:55 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/23 18:20  brak uprawnień Bank Handlowy wystąpił do KNF o zaliczenie części zysku z I poł. '23 do kapitału podstawowego
17:44 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na zaliczenie części zysku za I półrocze 2023 roku do kapitału podstawowego Tier 1.
16/08/23 22:34 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Banku i w ogólnej liczbie głosów powyżej 5% przez Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz o zwiększeniu łącznego udziału innych funduszy zarządzanych przez Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
22/07/23 09:01  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Banku Handlowego do 114,2 zł
14/07/23 14:59  brak uprawnień Citigroup planuje wznowić proces sprzedaży segmentu detalicznego w Polsce - Bloomberg
30/06/23 17:15  brak uprawnień BM mBanku wydał 9 nowych rekomendacji dla polskich banków
02/06/23 22:37  brak uprawnień NN PTE zwiększył udział w Banku Handlowym powyżej progu 5 proc.
20:29 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku powyżej 5% przez Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
26/05/23 18:29  brak uprawnień Wysokość wymogu TLAC dla Banku Handlowego wynosi 20,79 proc.
17:47 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia wymogu TLAC dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.