Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 10:50
kontakt
HANDLOWY

Komunikaty

09/01/23 18:48 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
27/12/22 16:53  brak uprawnień KNF zaleciła Bankowi Handlowemu utrzymywanie wymogu kapitałowego P2G
16:47 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G)
23/12/22 15:38  brak uprawnień BFG określił docelowy wymóg MREL TREA dla Banku Handlowego na 15,36 proc.
15:27 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A.
16/12/22 16:49  brak uprawnień NWZ Banku Handlowego zdecydowało o wprowadzeniu programu motywacyjnego opartego o akcje własne
16:29 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 16 grudnia 2022 r.
16:16 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 16 grudnia 2022 r.
01/12/22 17:57  brak uprawnień B. Handlowy i LiveChat zastąpi Budimex i Mercator w WIG30 po sesji 16 grudnia
28/11/22 08:42  brak uprawnień Erste obniżył rekomendację dla Millennium, PKO BP, Pekao i B. Handlowego; podniósł dla mBanku
17/11/22 13:35  brak uprawnień Bank Handlowy zaproponuje na NWZ wprowadzenie programu motywacyjnego opartego o akcje własne
12:44 HANDLOWY: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2022 r.
12:26 HANDLOWY: Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 16 grudnia 2022 r.
14/11/22 16:54 HANDLOWY: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Banku zmian do wybranych polityk wynagrodzeń obowiązujących w Banku
11:21  brak uprawnień Bank Handlowy nie obserwuje pogorszenia jakości portfela kredytowego