Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 21:30
kontakt
GRUPAREC

Komunikaty

27/06/24 08:17  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (11/2024) Uchwała sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023 oraz z kapitału zapasowego Spółki
26/06/24 14:48 GRUPA RECYKL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 26 czerwca 2024 r.
14:40  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (10/2024) Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S. A. w dniu 26 czerwca 2024 roku
07/06/24 13:00  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (9/2024) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 26 czerwca 2024 roku
12:51 GRUPA RECYKL S.A.: Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 26 czerwca 2024 roku
05/06/24 14:07 GRUPA RECYKL S.A.: Uzgodnienie zasad prowadzenia negocjacji i wstępnych warunków transakcji dotyczących nabycia 100% udziałów spółki z branży zbiorki oraz odzysku i recyklingu opon z siedzibą na Litwie
03/06/24 09:49 GRUPA RECYKL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na dostawy granulatu gumowego ze spółką z Grupy Michelin
29/05/24 14:50  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 26 czerwca 2024 roku
14:43 GRUPA RECYKL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 26 czerwca 2024 roku
12:10  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (7/2024) Powołanie nowego członka Zarządu Spółki
08:05  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (6/2024) Skonsolidowany raport roczny za 2023 r.
07:59  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (5/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 r.
28/05/24 08:41  brak uprawnień Grupa Recykl chce wypłacić 1,20 zł dywidendy na akcję
08:36 GRUPA RECYKL S.A.: Wniosek Zarządu i rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
16/05/24 08:43  brak uprawnień Grupa Recykl może nabyć niemiecką spółkę z branży zbiórki i recyklingu opon