Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 09:37
kontakt
GRUPAMZ

Komunikaty

19/07/24 13:31 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (18/2024) Raport kwartalny za II kwartał 2024 r.
17/07/24 17:53 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (17/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2024 r.
27/06/24 21:23 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 r.
21:18 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (16/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 27 czerwca 2024
30/05/24 17:53 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (15/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku
17:45 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku
29/05/24 15:06 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (14/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 r.
17/05/24 14:11 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (13/2024) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego
15/05/24 10:16 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (12/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
13/05/24 22:48 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (11/2024) Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki
29/04/24 19:15 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (10/2024) Rejestracja zmian statutu
12/04/24 18:46 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (9/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect 2024
11/03/24 16:19 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 marca 2024 r. oraz w dniu 11 marca 2024 r.
16:12 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (8/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 11 marca 2024 roku
04/03/24 20:45 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (7/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 4 marca 2024 roku