Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 00:25
kontakt
GRUPAMZ

Komunikaty

28/08/23 19:08 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Zawarcie porozumienia określającego zasady, warunki oraz harmonogram kooperacji stron przy realizacji czynności zmierzających do zwiększenia zaangażowania kapitałowego Spółki w GMZ.CO sp. z o.o.
14/08/23 14:55 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (17/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
12/08/23 13:25 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (16/2023) Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki
12/05/23 14:19 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (14/2023) Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki
28/04/23 18:07 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2023 r.
18:00 brak uprawnień Transakcje pakietowe
17:24 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (12/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 kwietnia 2023 roku
01/04/23 12:45 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (11/2023) : Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 28 kwietnia 2023 roku
12:40 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 28 kwietnia 2023 roku
30/03/23 18:05 brak uprawnień GPW: Komunikat - GRUPA MODNE ZAKUPY
29/03/23 07:05 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (10/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.
28/03/23 22:41 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (9/2023) Nałożenie kary upomnienia
27/03/23 18:09 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki GRUPA MODNE ZAKUPY
12:20 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (8/2023) Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
23/03/23 13:28 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (7/2023) Uzupełnienie raportu EBI 5/2023 - Raport roczny za 2022 r.