Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 08:09
kontakt
GRENEVIA

Komunikaty

12/07/24 13:33 GRENEVIA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
21/06/24 19:53 GRENEVIA S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta
19:50 GRENEVIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRENEVIA S.A. w dniu 21 czerwca 2024 r.
19:43 GRENEVIA S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRENEVIA S.A. w dniu 21 czerwca 2024 r.
20/06/24 18:07 GRENEVIA S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Grenevia S.A.
05/06/24 18:30 GRENEVIA S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego projektu uchwały w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grenevia S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r.
03/06/24 17:43 GRENEVIA S.A.: Żądanie umieszczenia sprawy oraz zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grenevia S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r.
28/05/24 22:22  brak uprawnień Wyniki Grenevia w I kwartale 2024 r. vs. konsensus PAP (tabela)
21:56 GRENEVIA S.A.: GRENEVIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/24 15:15 GRENEVIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
23/04/24 15:09  brak uprawnień Grenevia zapowiada dywersyfikację portfela projektów w zakresie wiatru i magazynów energii
22/04/24 22:18  brak uprawnień Backlog Grenevii w segmencie Famur wynosi ok. 730 mln zł
21:51  brak uprawnień Wyniki Grenevia w IV kwartale 2023 r. vs. konsensus PAP (tabela)
21:40 GRENEVIA S.A.: Rekomendacja zatrzymania zysku za rok 2023
21:37 GRENEVIA S.A.: GRENEVIA S.A.