Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 06:18
kontakt
GENERGY

Komunikaty

15/04/24 22:51  brak uprawnień G-ENERGY SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 17:55  brak uprawnień G-ENERGY SA (2/2024) Publikacja Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2023
25/01/24 19:17  brak uprawnień G-ENERGY SA (1/2024) Zarząd G- ENERGY S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
15/01/24 18:09 G-ENERGY S.A.: Aneks i Zawarcie Rozszerzającej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie (korekta)
12/01/24 01:25 G-ENERGY S.A.: Aneks i Zawarcie Rozszerzającej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie.
29/12/23 14:41 G-ENERGY S.A.: Zawarcie przez Emitenta Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (miasto Wrocław).
29/11/23 18:54 G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnych
15/11/23 15:15 G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnych
14/11/23 21:45  brak uprawnień G-ENERGY SA (7/2023) Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku
17/08/23 23:58 G-ENERGY S.A.: Zawarcie znaczącej Umowy
14/08/23 17:44  brak uprawnień G-ENERGY SA (6/2023) Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023 roku.
10/07/23 13:07 G-ENERGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Nabycie akcji Emitenta
03/07/23 22:57 G-ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów
26/06/23 23:08  brak uprawnień G-ENERGY SA (5/2023) Treść uchwał procedowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy G-Energy S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.
12/06/23 23:06 G-ENERGY S.A.: Zawarcie znaczącej Umowy