Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 17:47
kontakt
GAMIVO

Komunikaty

22/03/23 09:24  brak uprawnień GAMIVO SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.04.2023 r.
09:19 GAMIVO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.04.2023 r.
21/03/23 08:27 GAMIVO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
08:13  brak uprawnień GAMIVO SA (4/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GAMIVO za rok obrotowy 2022
08:10  brak uprawnień GAMIVO SA (3/2023) Jednostkowy raport roczny GAMIVO S.A za rok obrotowy 2022
14/02/23 09:21 GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
02/02/23 11:48 GAMIVO S.A.: GAMIVO odnotowało 1,85 mln sprzedanych produktów w IV kwartale 2022
11/01/23 15:27  brak uprawnień GAMIVO SA (2/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
03/01/23 08:17  brak uprawnień GAMIVO SA (1/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską
16/12/22 15:31 GAMIVO S.A.: Spłata pożyczki przez Emitenta
14:01 GAMIVO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną
14/11/22 07:11  brak uprawnień GAMIVO SA (8/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za 3 kwartał 2022 r.
16/08/22 07:17  brak uprawnień GAMIVO SA (7/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
22/07/22 15:31  brak uprawnień Trigon DM podwyższył rekomendację Gamivo do "kupuj"
30/06/22 20:15 GAMIVO S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 r.