Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 18:12
kontakt
GAMIVO

Komunikaty

11/01/23 15:27  brak uprawnień GAMIVO SA (2/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
03/01/23 08:17  brak uprawnień GAMIVO SA (1/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską
16/12/22 15:31 GAMIVO S.A.: Spłata pożyczki przez Emitenta
14:01 GAMIVO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną
14/11/22 07:11  brak uprawnień GAMIVO SA (8/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za 3 kwartał 2022 r.
16/08/22 07:17  brak uprawnień GAMIVO SA (7/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
22/07/22 15:31  brak uprawnień Trigon DM podwyższył rekomendację Gamivo do "kupuj"
30/06/22 20:15 GAMIVO S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 r.
19:59  brak uprawnień GAMIVO SA (6/2022) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30.06.2022 r.
01/06/22 10:12  brak uprawnień GAMIVO SA (5/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022r.
10:03 GAMIVO S.A.: Korekta raportu nr 8/2022 z dnia 1.06.2022 r.
09:33 GAMIVO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022r.
24/05/22 08:36 GAMIVO S.A.: Ponad 4 mln użytkowników GAMIVO.com
20/05/22 15:20 GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
09:42 GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze GAMIVO S.A.