Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 12:55
kontakt
FMG

Komunikaty

01/02/23 22:30 ONE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
18:19 ONE S.A.: Istotna transakcja Spółki
17/01/23 22:19 ONE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 17 stycznia 2023 roku.
22:05 ONE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., kontynuowanym po przerwie w dniu 17 stycznia 2023 roku.
30/12/22 13:09 ONE S.A.: Istotna transakcja Spółki.
19/12/22 19:22 ONE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 19 grudnia 2022 roku.
19:12 ONE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 19 grudnia 2022 roku.
29/11/22 17:36 ONE S.A.: ONE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/22 20:34 ONE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/11/22 18:09 ONE S.A.: Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
16:36 ONE S.A.: Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki
10/11/22 15:10 ONE S.A.: Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
02/11/22 10:08 ONE S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
21/10/22 09:24 ONE S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia przez Spółkę nieruchomości
30/09/22 18:57 ONE S.A.: Powołanie osoby zarządzającej