Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 13:30
kontakt
FINVENTUR

Komunikaty

17/03/23 19:24 FinTech Ventures S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.02.2023 roku
09/03/23 14:40  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (9/2023) Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
17/02/23 21:25  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (8/2023) Życiorysy członków Rady Nadzorczej
19:43 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
10:17 FinTech Ventures S.A.: Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 16.02.2023 roku
09:53  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (7/2023) Zmiany osobowe w składzie organu nadzoru
09:23  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (6/2023) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki FinTech Ventures S.A. podjętych w dniu 16.02.2023 roku
14/02/23 08:59  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (5/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
06/02/23 20:12 FinTech Ventures S.A.: Wycena wartości godziwej ECAP
01/02/23 20:57 FinTech Ventures S.A.: Aktualizacja harmonogramu przeglądu opcji strategicznych
26/01/23 18:48  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (4/2023) Podjęcie przez zarząd emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego
18:45  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (3/2023) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku
18:38 FinTech Ventures S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku
19/01/23 15:32  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
18/01/23 20:42  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (1/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2023 roku wraz z projektami uchwał