Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 09:57
kontakt
FINTECH

Komunikaty

15/05/24 17:52 brak uprawnień FINTECH SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku Fintech S.A.
13/05/24 22:53 brak uprawnień FINTECH SA (4/2024) Zmiana adresu siedziby Fintech S.A.
15/04/24 16:48 brak uprawnień FINTECH SA (3/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
12/03/24 19:15 FINTECH S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
05/03/24 10:30 FINTECH S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A1, A2, D oraz E do alternatywnego systemu obrotu.
14/02/24 16:44 brak uprawnień FINTECH SA (2/2024) Raport okresowy Fintech S.A. za IV kwartał 2023 r.
04/01/24 12:00 brak uprawnień FINTECH SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
15/12/23 13:21 FINTECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez Fintech S.A.
14/11/23 19:04 brak uprawnień FINTECH SA (13/2023) Raport okresowy Fintech S.A. za III kwartał 2023 r.
05/10/23 18:24 brak uprawnień FINTECH SA (12/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fintech S.A.
17:04 brak uprawnień FINTECH SA (11/2023) Zmiany w składzie zarządu Fintech S.A.
14/09/23 12:36 brak uprawnień FINTECH SA (10/2023) Rejestracja zmian statutu Fintech S.A.
14/08/23 12:19 brak uprawnień FINTECH SA (9/2023) Raport okresowy Fintech S.A. za II kwartał 2023 r.
04/08/23 15:14 FINTECH S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Fintech S.A.
02/07/23 00:00 brak uprawnień FINTECH SA (8/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzrczej FIntech S.A.