Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 16:23
kontakt
FERRO

Komunikaty

07/12/21 09:43  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Ferro do 39,6 zł
06/12/21 14:37 FERRO S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/11/21 19:06 FERRO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.
11:04  brak uprawnień CAPEX Ferro w '22 istotnie wyższy niż w '21; otwarcie centrum logistycznego planowane w '23
29/11/21 17:34  brak uprawnień Zysk netto Ferro w III kw. '21 spadł o 8 proc. rdr do 21,7 mln zł; w poł. '22 planowana aktl. strategii
17:08 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/11/21 15:37 FERRO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną
03/11/21 14:57 FERRO S.A.: Decyzja Organu II instancji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2015 rok
06/10/21 15:52  brak uprawnień Norges Bank ma mniej niż 5 proc. akcji Ferro
15:47 FERRO S.A.: Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
05/10/21 11:47  brak uprawnień Ferro w aktl. strategii uwzględni segment źródeł ciepła; w III kw. dobra aktywność klientów
08:26 FERRO S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/09/21 18:55  brak uprawnień Ferro w II kw. 2021 r. podwoiło rdr zysk EBITDA; przychody wzrosły do 219,3 mln zł
18:21 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/21 11:14  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową Ferro do 41,7 zł, podtrzymuje "kupuj"