Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 16:04
kontakt
FARM51

Komunikaty

17/05/24 10:53 THE FARM 51 GROUP S.A.: Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej gry "Chernobylite Enhanced Edition"
15/05/24 17:10  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (6/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 rok
15/04/24 18:06  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (5/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
18:02 THE FARM 51 GROUP S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10/04/24 12:12 THE FARM 51 GROUP S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego utworzenia konsorcjum
05/03/24 18:55 THE FARM 51 GROUP S.A.: Przekazanie gry Chernobylite do dystrybucji na platformie PlayStation Plus
18:52 THE FARM 51 GROUP S.A.: Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej przez Emitenta
11:55  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (4/2024) Korekta raportu EBI nr 3/2024 dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
04/03/24 18:39  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (3/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
14/02/24 17:07  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 rok
26/01/24 13:39  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
07/12/23 05:25 THE FARM 51 GROUP S.A.: Przyjęcie nowej strategii Emitenta na lata 2023-2026
06/12/23 18:33 THE FARM 51 GROUP S.A.: Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy współpracy w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3
14/11/23 17:01  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (16/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 rok
09/10/23 15:52  brak uprawnień THE FARM 51 GROUP SA (15/2023) Korekta raportu okresowego Spółki za III kwartał 2021 roku