Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 17:00
kontakt
EXAMOBIL

Komunikaty

31/01/23 20:22  brak uprawnień EXAMOBILE SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
24/12/22 03:48 EXAMOBILE S.A.: Transakcje na wartość umowy znaczącej
14/11/22 07:27  brak uprawnień EXAMOBILE SA (13/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
15/09/22 18:59  brak uprawnień Examobile rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
18:52 EXAMOBILE S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
10/08/22 07:14  brak uprawnień EXAMOBILE SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
05/07/22 11:57 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E
04/07/22 22:34  brak uprawnień EXAMOBILE SA (11/2022) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
21:48 EXAMOBILE S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
30/06/22 21:24  brak uprawnień EXAMOBILE SA (10/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r.
21:12 EXAMOBILE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 30 czerwca 2022 r.
15/06/22 17:40  brak uprawnień EXAMOBILE SA (9/2022) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E
10/06/22 20:02 EXAMOBILE S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
19:14 EXAMOBILE S.A.: Objęcie emisji akcji serii E Emitenta
08/06/22 19:30  brak uprawnień EXAMOBILE SA (8/2022) Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego