Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 01:35
kontakt
EUCO

Komunikaty

29/01/24 12:40 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
27/01/24 20:09 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Zmiana terminu na oddanie głosowania nad układem
16/01/24 12:07 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.01.2024 r.
11:38 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 stycznia 2024 r.
15/01/24 11:45 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Aktualizacja raportu dot. umowy z Animatorem Emitenta.
04/01/24 15:09 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Wypowiedzenie umowy przez Animatora Emitenta.
18/12/23 10:49 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 stycznia 2024 roku.
29/11/23 17:20 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/23 19:11 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
04/10/23 19:52 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Złożenie przez Emitenta propozycji układowych w Sądzie restrukturyzacyjnym
29/09/23 17:36 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/09/23 14:57 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
10/07/23 13:26 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Zatwierdzenie spisu wierzytelności
07/07/23 12:42 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Oddalenie przez Sąd upadłościowy wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych
27/06/23 14:20 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.