Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 21:44
kontakt
ESTAR

Komunikaty

04/08/23 14:25 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Number of voting rights
14:23 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Number of voting rights
01/06/23 06:32 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement Targu Mures
06:30 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement Targu Mures
06:28 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Number of voting rights
09/05/23 06:37 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Articles of Association
06:35 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
06:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement CDR
06:31 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
04/05/23 08:44 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
01/05/23 10:10 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Independent Auditor's Report
10:07 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: General Meeting resolutions
10:04 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Corporate Governance Report
10:02 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Remuneration Report for the year 2022
10:00 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Independent Auditor's Report - 2022