Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 20:48
kontakt
ENERGOIN

Komunikaty

03/12/21 11:02 ENERGOINSTAL S.A.: Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021r.
29/11/21 17:19 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/21 23:54 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/09/21 09:20 ENERGOINSTAL S.A.: Aneks do umowy kredytu
04/08/21 17:24  brak uprawnień ENERGOINSTAL SA (1/2021) Energoinstal Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/06/21 13:10 ENERGOINSTAL S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną.
24/06/21 14:27 ENERGOINSTAL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZA ENERGOINSTAL SA w dniu 23.06.2021
23/06/21 12:49 ENERGOINSTAL S.A.: Uchwały podjęte przez ZWZA ENERGPOINSTAL SA w dniu 23.06.2021r.
31/05/21 18:33 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/21 14:03 ENERGOINSTAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
29/04/21 23:50 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:34 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz raportu rocznego
30/03/21 12:12 ENERGOINSTAL S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną.
26/01/21 11:35 ENERGOINSTAL S.A.: Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021r.
22/01/21 12:09 ENERGOINSTAL S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną.