Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 03:57
kontakt
ENERGA

Komunikaty

21/02/24 16:21  brak uprawnień Energa szacuje, że w '23 miała 764 mln zł zysku netto grupy wobec 1.009 mln zł w '22 (opis)
16:01  brak uprawnień Energa szacuje, że w '23 miała 764 mln zł zysku netto grupy; wobec 1.009 mln zł w '22
15:38 ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2023 roku i za 2023 rok
15/02/24 20:16  brak uprawnień Energa Operator chce wydać 3,3 mld zł na rozwój sieci wysokiego napięcia
02/02/24 19:48  brak uprawnień Moody?s potwierdził rating Energi na poziomie Baa1, perspektywa stabilna
31/01/24 16:15 ENERGA S.A.: Zmiana w Zarządzie Energa SA
26/01/24 17:28 ENERGA S.A.: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA
25/01/24 21:19 ENERGA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
23/01/24 13:23 ENERGA S.A.: Wyrok sądu w sprawie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA
19/01/24 17:19  brak uprawnień Energa Obrót zdecydowała o utworzeniu rezerwy w wys. 252,1 mln zł
16:52 ENERGA S.A.: Informacja o konieczności zawiązania rezerwy na umowy sprzedaży energii elektrycznej dotyczące grup taryfowych G nieobjętych taryfą Prezesa URE
28/12/23 21:27  brak uprawnień Enea chce dochodzić od byłych władz spółki naprawienia szkód przy inwestycji w Ostrołęce
22/12/23 13:28  brak uprawnień Energa Obrót utworzy rezerwę w wys. 104,9 mln zł w zw. z karami pieniężnymi nałożonymi przez prezesa URE
13:12 ENERGA S.A.: Decyzja w sprawie wysokości rezerwy utworzonej w związku z karami pieniężnymi nałożonymi przez Prezesa URE na spółkę zależną opisanymi w raporcie bieżącym nr 34/2023
21/12/23 21:40 ENERGA S.A.: Podwyższenie ratingu dla Energa SA przez agencję ratingową Moody's