Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 19:19
kontakt
ENELMED

Komunikaty

14/03/23 14:30 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Decyzja o podjęciu działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej i zamiar przejęcia spółki zależnej prowadzącej działalność medyczną
18/01/23 16:06 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 37/2021: Zawarcie umowy najmu z Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
16:04 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
16/01/23 14:03 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.
09/01/23 15:09 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10:17 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
15/12/22 16:35 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.
29/11/22 17:51 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/09/22 00:08 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/22 14:21  brak uprawnień Enel-Med szacuje skons. EBITDA w I półr. 2022 r. na ok. 14 mln zł
14:04 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych spółki ENEL-MED S.A. i Grupy ENEL-MED za I półrocze 2022 roku
19/07/22 13:34  brak uprawnień Enel-Med może odnotować w '22 ok. 0,5 mld zł przychodów; planuje kolejne akwizycje
01/07/22 11:09  brak uprawnień ENEL-MED SA (3/2022) Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/22 16:12 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
09/06/22 14:27 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 9 czerwca 2022 r.