Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 19:25
kontakt
ENELMED

Komunikaty

30/05/23 18:06 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 14:14 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej i umowy znaczącej
16/05/23 14:17 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
15/05/23 15:30 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Dental Nobile Clinic sp. z o.o.
14:58 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 czerwca 2023 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
14:47 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r.
27/04/23 01:29 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
00:45 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
21/04/23 15:49 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Dental Nobile Clinic sp. z o.o.
13:12 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Uzgodnienie planu połączenia
14/03/23 14:30 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Decyzja o podjęciu działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej i zamiar przejęcia spółki zależnej prowadzącej działalność medyczną
18/01/23 16:06 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 37/2021: Zawarcie umowy najmu z Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
16:04 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
16/01/23 14:03 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.
09/01/23 15:09 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku