Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 14:56
kontakt
EMONT

Komunikaty

14/02/24 16:52 brak uprawnień CARBON GROUP SA (7/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
16:51 brak uprawnień CARBON GROUP SA (6/2024) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
31/01/24 19:09 brak uprawnień CARBON GROUP SA (5/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
16:02 brak uprawnień CARBON GROUP SA (4/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
22/01/24 12:26 Carbon Group S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
12:24 Carbon Group S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
12:18 brak uprawnień CARBON GROUP SA (3/2024) Życiorys Prezesa Zarządu
19/01/24 21:24 brak uprawnień CARBON GROUP SA (2/2024) Powołanie Prezesa Zarządu
12/01/24 17:50 brak uprawnień CARBON GROUP SA (1/2024) Rezygnacja Prezesa Zarządu
04/12/23 19:20 Carbon Group S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 grudnia 2023 r.
19:12 brak uprawnień CARBON GROUP SA (22/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
19:08 brak uprawnień CARBON GROUP SA (21/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 grudnia 2023 r.
14/11/23 15:42 brak uprawnień CARBON GROUP SA (20/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
08/11/23 13:29 Carbon Group S.A.: ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 4 grudnia 2023 r. wraz z projektami uchwał
13:23 brak uprawnień CARBON GROUP SA (19/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.12.2023 r. wraz z projektami uchwał