Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 17:39
kontakt
EMCINSMED

Komunikaty

23/01/23 14:57 EMC: Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2023 roku - korekta
10/01/23 13:39 EMC: Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2023 roku
22/12/22 11:27 EMC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 grudnia 2022 roku
11:21 EMC: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 grudnia 2022 roku.
06/12/22 11:51 EMC: Informacja o rozpoczęciu procesu dotyczącego ustanowienia na prawach i majątku Spółki zabezpieczeń
29/11/22 17:09 EMC: EMC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/22 15:59 EMC: Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA za rok 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta
15:50 EMC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 22 grudnia 2022 r.
17/11/22 11:18 EMC: Powołanie osoby nadzorującej
11:13 EMC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2022 roku
11:07 EMC: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 listopada 2022 roku.
16/11/22 11:12 EMC: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
10/11/22 10:19 EMC: Informacja o negocjacjach w związku z działaniami zmierzającymi do zawarcia umów kredytu refinansującego
03/11/22 14:28 EMC: Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A.
21/10/22 13:44 EMC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 17 listopada 2022 r.