Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 07:50
kontakt
EKOEXPORT

Komunikaty

30/09/23 17:07  brak uprawnień Eko-Export chce postępowania sanacyjnego
12:02 EKO EXPORT S.A.: Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
27/09/23 20:40 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok.
18/09/23 18:07 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportów okresowych.
10/09/23 17:33 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok i raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
01/09/23 21:55 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok i raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
24/08/23 11:21 EKO EXPORT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 23.08.2023 r.
11:00 EKO EXPORT S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.08.2023 r.
28/07/23 14:05 EKO EXPORT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 23 sierpnia 2023 r.
26/07/23 17:58 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok i raportu okresowego za I kwartał 2023 roku.
21/06/23 18:45 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok i raportu okresowego za I kwartał 2023 r.
14/06/23 14:43 EKO EXPORT S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Eko Export S.A.
02/06/23 17:25  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - EKOEXPORT
01/06/23 19:05  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EKO EXPORT S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
10:43 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok.