Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 10:48
kontakt
EKOBOX

Komunikaty

15/07/24 19:52 EKOBOX S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
19:39 EKOBOX S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
06/06/24 18:11  brak uprawnień Ekobox wypłaci 0,03 zł dywidendy na akcję za '23
18:00 EKOBOX S.A.: Raport z dywidendy
17:56 EKOBOX S.A.: Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA w dniu 06.06.2024 r..
17:50 EKOBOX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKOBOX S.A. w dniu 06 czerwca 2024 r.
17:36  brak uprawnień EKOBOX SA (10/2024) Raport z dywidendy
17:32  brak uprawnień EKOBOX SA (9/2024) Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA w dniu 06.06.2024 r..
17:27  brak uprawnień EKOBOX SA (8/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKOBOX S.A. w dniu 06 czerwca 2024 r.
15/05/24 19:34  brak uprawnień EKOBOX SA (7/2024) Raport kwartalny EKOBOX S.A. oraz Grupy Kapitałowej za I kwartał 2024
10/05/24 21:08 EKOBOX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2024 roku
20:56  brak uprawnień EKOBOX SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2024 roku
19:07  brak uprawnień EKOBOX SA (5/2024) Skonsolidowany Raport Roczny za 2023 rok Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A.
19:01  brak uprawnień EKOBOX SA (4/2024) Jednostkowy Raport Roczny za 2023 rok EKOBOX S.A.
15/04/24 16:02  brak uprawnień EKOBOX SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024