Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 07:49
kontakt
EFEKT

Komunikaty

22/07/24 21:06 EFEKT: Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 lipca 2024 roku zwołanego na godzinę 16:00 bez podejmowania uchwał
10/07/24 23:54 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2024 r.
09/07/24 16:19 EFEKT: Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez spółkę zależną Efekt-Hotele S.A.
16:16 EFEKT: Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez spółkę zależną
30/06/24 12:46 EFEKT: Rezygnacja osoby nadzorującej
11:12 EFEKT: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - treść procedowanych uchwał, informacja o podjętych uchwałach.
24/06/24 17:06 EFEKT: Informacja o porozumieniu akcjonariuszy
10/06/24 22:39 EFEKT: Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.
31/05/24 23:58 EFEKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2024 roku
17/05/24 20:54 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/24 21:08 EFEKT: EFEKT
20:49 EFEKT: EFEKT
18/04/24 22:50 EFEKT: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
08/04/24 22:39 EFEKT: Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta, oświadczenia o uchyleniu się od aneksu do istotnej dla spółki zależnej umowy.
04/04/24 21:01 EFEKT: Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta, oświadczenia o uchyleniu się od aneksu do istotnej umowy.