Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.28, godz. 07:08
kontakt
ECHO

Komunikaty

25/01/23 16:33 ECHO: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
23/01/23 18:17 ECHO: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
19/01/23 13:18  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
11/01/23 14:03  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2022 roku (tabela)
10/01/23 16:55  brak uprawnień Rada nadzorcza Echo Investment zgodziła się na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za '22
16:40 ECHO: Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2022
13:59 ECHO: Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji
09/01/23 16:35  brak uprawnień Grupa Echo Investment sprzedała w IV kw. 313 lokali
16:23 ECHO: Informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań oraz lokali usługowych
05/01/23 14:05  brak uprawnień Deweloperzy spodziewają się w ?23 dalszego spadku podaży mieszkań oraz utrzymania obecnych cen - RynekPierwotny. pl
23/12/22 14:30 ECHO: Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2022
09:21  brak uprawnień Echo Investment sprzedał projekt biurowy Face2Face w Katowicach za 112,99 mln euro (opis)
08:52  brak uprawnień Echo Investment ma umowę sprzedaży nieruchomości w Katowicach za 112,99 mln euro
08:33 ECHO: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta
21/12/22 12:58  brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1P/2020 spółki ECHO INVESTMENT S.A.