Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 22:15
kontakt
EC2

Komunikaty

24/11/21 09:08 EC2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku
23/11/21 17:47  brak uprawnień EC2 SA (14/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A., które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku
12/11/21 18:13  brak uprawnień EC2 SA (13/2021) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 roku
09/11/21 11:20 EC2 S.A.: Zawarcie umowy z Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - w zakresie części II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
08/11/21 11:46 EC2 S.A.: Zawarcie umowy z Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - w zakresie części I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
05/11/21 10:50 EC2 S.A.: Zawarcie umowy z Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - w zakresie części IV postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
02/11/21 14:12  brak uprawnień EC2 SA (12/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
13:43 EC2 S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
25/10/21 20:11  brak uprawnień EC2 SA (11/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 23 listopada 2021 roku
17:07 EC2 S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 23 listopada 2021 roku
20/10/21 18:25 EC2 S.A.: Pozyskanie przez Emitenta kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa
15/10/21 11:01 EC2 S.A.: Wybór oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - część II
04/10/21 19:54  brak uprawnień EC2 SA (10/2021) Powołanie Członka Zarządu
15:03 EC2 S.A.: Wybór oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - część I
01/10/21 15:01 EC2 S.A.: Przyjęcie strategii rozwoju EC2 S.A. na lata 2022 - 2023