Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 06:29
kontakt
DROZAPOL

Komunikaty

10/05/24 10:30 DROZAPOL: Przyspieszenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Drozapol-Profil S.A. za I kwartał 2024 roku zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe informacje finansowe Spółki Drozapol-Profil S.A.
30/04/24 12:58 DROZAPOL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
29/04/24 15:10 DROZAPOL: Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawach prawidłowości rozliczenia podatku VAT za I, II i III oraz IV kwartał 2012 r.
19/04/24 12:42 DROZAPOL: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji DROZAPOL-PROFIL S.A.
18/04/24 15:38 DROZAPOL: Nabycie akcji własnych DROZAPOL-PROFIL S.A. w wyniku rozliczenia wezwania
09/04/24 08:40  brak uprawnień Drozapol-Profil podwyższa cenę w wezwaniu do 4,1 zł za akcję
08:33  brak uprawnień Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji DROZAPOL-PROFIL S.A.
04/04/24 07:47 DROZAPOL: DROZAPOL
07:46 DROZAPOL: DROZAPOL
28/03/24 13:22  brak uprawnień NWZ Drozapol-Profil upoważniło spółkę do nabycia do 2,18 mln akcji własnych
12:45 DROZAPOL: Przyspieszenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Drozapol-Profil S.A. za 2023 rok i jednostkowego raportu rocznego Drozapol-Profil S.A. za 2023 rok
12:40 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.03.2024 r.
12:04 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.03.2024 r.
13/03/24 12:51 DROZAPOL: Stanowisko Zarządu Drozapol-Profil S.A. dotyczące ogłoszonego w dniu 29.02.2024 r. Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
01/03/24 14:52  brak uprawnień NWZ Drozapol-Profil zdecyduje ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych