Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 20:14
kontakt
DGA

Komunikaty

11/04/24 08:47 DGA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
28/03/24 14:09 DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB III"
16/02/24 08:19 DGA: Informacja o wejściu w życie umowy pt. "Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. "Droga do zatrudnienia po węglu".
08/02/24 16:30 DGA: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +"
01/02/24 12:09  brak uprawnień DGA partnerem projektu zmiany kwalifikacji pracowników grupy ZE PAK, do poł. '29 ma otrzymać 51,7 mln zł
11:32 DGA: Informacja o nowym projekcie
30/01/24 16:35 DGA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
24/01/24 09:20 DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania
19/12/23 11:57 DGA: Wybór projektu pt. "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +" do dofinansowania
29/11/23 17:06 DGA: DGA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/11/23 16:25 DGA: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 roku - korekta
23/11/23 15:39 DGA: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 roku
09/10/23 14:10 DGA: Sprzedaż części akcji w spółce DGA Kancelaria S.A.
05/10/23 14:09 DGA: Sprzedaż części udziałów w spółce DGA Audyt Sp. z o.o.
02/10/23 11:40 DGA: Rejestracja połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o.