Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 21:47
kontakt
DETGAMES

Komunikaty

16/01/23 16:59 brak uprawnień DETALION GAMES SA (3/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii E
06/01/23 23:19 brak uprawnień DETALION GAMES SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
16:47 brak uprawnień DETALION GAMES SA (1/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
27/12/22 22:21 brak uprawnień DETALION GAMES SA (15/2022) Korekta raportu okresowego za I i II kwartał 2022 r.
14/11/22 22:51 brak uprawnień DETALION GAMES SA (14/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
07/11/22 18:46 brak uprawnień DETALION GAMES SA (13/2022) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta Detalion Games Spółka Akcyjna
03/11/22 10:04 brak uprawnień Detalion Games ma list intencyjny z Movie Games i Davidem Jaffe na stworzenie gry horroru
14/09/22 14:56 brak uprawnień DETALION GAMES SA (12/2022) Rejestracja zmian Statutu Spółki
01/09/22 17:12 brak uprawnień DETALION GAMES SA (11/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta Detalion Games Spółka Akcyjna
16/08/22 17:11 brak uprawnień DETALION GAMES SA (10/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
01/07/22 16:12 brak uprawnień DETALION GAMES SA (9/2022) Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
28/06/22 15:56 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
12:19 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
22/06/22 17:52 DETALION GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
17:46 brak uprawnień DETALION GAMES SA (8/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta