Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 11:59
kontakt
DENTAMED

Komunikaty

15/11/21 13:13  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (24/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
12/11/21 15:54  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (23/2021) Rejestracja zmian w statucie Spółki, w tym zmiana firmy
03/11/21 17:18  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (22/2021) Odpowiedź na zapytanie akcjonariusza
02/11/21 12:36  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (21/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
25/10/21 21:50 DENT-A-MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
21:42 DENT-A-MEDICAL S.A.: Przekroczenie progu głosów przez akcjonariusza
21:31  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (20/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.10.2021 r.
05/10/21 18:44  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (19/2021) Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ
18:33 DENT-A-MEDICAL S.A.: Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ
27/09/21 19:06  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (18/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
18:47 DENT-A-MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
17:55  brak uprawnień Dent-a-Medical w nowej strategii zakłada m.in. wejście w segment fotowoltaiki
17:22 DENT-A-MEDICAL S.A.: Podstawowe założenia nowej strategii Spółki
24/08/21 09:03 DENT-A-MEDICAL S.A.: Przedwstępna umowa nabycia udziałów w Metis Electric sp. z o.o.
16/08/21 17:38  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (17/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.