Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 11:02
kontakt
DDISTANCE

Komunikaty

15/04/24 12:41 brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
29/03/24 16:51 DRAW DISTANCE SA: Zawarcie przez Emitenta umowy wydawniczo-portingowej dla gry "Serial Cleaner"
20/03/24 22:12 brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (5/2024) Raport roczny Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie za rok 2023 - korekta raportu nr 4/2024 z dnia 20 marca 2024 roku
17:30 brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (4/2024) Raport roczny Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie za rok 2023
13/03/24 16:34 brak uprawnień 20 projektów z dofinansowaniem w ramach "Programu Wsparcia Gier Wideo"
14:14 DRAW DISTANCE SA: Przyznanie Emitentowi dofinansowania w ramach konkursu Program Wsparcia Gier Wideo
08/03/24 14:44 brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (3/2024) Ustalenie tekstu jednolitego statutu Emitenta
31/01/24 15:59 brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
11/01/24 11:21 brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (1/2024) Rejestracja zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy
28/12/23 11:36 DRAW DISTANCE SA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.12.2023 r.
11:05 brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (12/2023) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
01/12/23 18:58 brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2023 r.
18:54 DRAW DISTANCE SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2023 r.
30/11/23 16:59 brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (10/2023) Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2023 oraz 2024
13/11/23 16:16 brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (9/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.